"Cyn y rhaglen, doedd gen i ddim byd positif i'w ddweud amdanaf fi fy hun. Nawr, rwy'n gwybod i beidio â bod ofn y dyfodol, rwy'n falch ohonof fi fy hun ac yn gwybod y gallaf ymdopi ag unrhyw beth sy'n dod fy ffordd. "

Un o Raddedigion WeGrow

"Er nad ydych chi wedi adnabod pobl ers amser maith, maen nhw'n dod yn rhan o'ch teulu mor hawdd."

Un o Raddedigion WeGrow

"Rwyf wedi dysgu manteisio ar bob cyfle sy'n cael ei gyflwyno i mi; rwy'n gwybod nawr y gall un cyfle newid eich bywyd."

Un o Raddedigion WeGrow

Cymorth, paned o de a pherson gofalgar i droi ato - unrhyw bryd.

Dyma ein rhaglen WeBelong. Gall graddedigion ein rhaglenni droi at y tîm WeBelong gymaint neu gyn lleied ag y byddan nhw'n dymuno - ar unrhyw adeg yn eu bywydau neu eu gyrfaoedd. Gallwn helpu gyda chyngor a chymorth gyda meysydd gan gynnwys perthnasoedd, gyrfaoedd, addysg, tai, rhianta, a phryderon iechyd meddwl. Mae'r tîm yno i roi cymorth ymarferol, paned o de a pherson dibynadwy a gofalgar i droi ato - ar unrhyw adeg, ac am unrhyw reswm.

Darganfod mwy am ein rhaglenni

Beth sy'n newydd gyda WeBelong

13 Mai 2024

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – 13 i 19 Mai 2024

Wrth i ni ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl sydd eleni yn canolbwyntio ar symud mwy i'n hiechyd meddwl, mae Julie Done ein Gwneuthurwr Cymunedol yn Wrecsam yn trafod yr heriau sy'n wynebu pobl ifanc...

Rhagor

13 Mai 2024

Mae WeMindTheGap yn penodi Karen Campbell-Williams yn Gadeirydd newydd yn ei degfed pen-blwydd.

Dechreuodd Karen Campbell-Williams y rôl ym mis Ebrill 2024 ac mae'n cymryd yr awenau gan y cadeirydd presennol a sylfaenydd yr elusen, Rachel Clacher CBE. Mae Karen yn weithiwr proffesiynol profiadol ym maes cyllid, ac mae wedi gweithio...

Rhagor

19 Ebrill 2024

Gwahoddodd y Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler i'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer Diwygio Lles.

Roeddem wrth ein bodd bod ein Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler wedi cael gwahoddiad i'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol heddiw i glywed prif araith gan y Prif Weinidog ar Ddiwygio Lles....

Rhagor

Rhaglenni eraill

We Discover

3 mis

Rhaglen rithwir ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 mlwydd oed. Cyfle i ennill sgiliau a phrofiadau newydd a gyda chefnogaeth mentor, adeiladu cynllun ar gyfer dyfodol disglair.

Darllen Mwy

We Grow

12 mis

Rhaglen sy'n newid bywydau ar gyfer pobl ifanc 18+ mlwydd oed gan gynnwys chwe mis o waith â thâl, lleoliadau gwaith, sesiynau hyfforddi a mentora, diwrnodau gweithgaredd a phrofiadau.

Darllen Mwy

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni