"Cyn y rhaglen, doedd gen i ddim byd positif i'w ddweud amdanaf fi fy hun. Nawr, rwy'n gwybod i beidio â bod ofn y dyfodol, rwy'n falch ohonof fi fy hun ac yn gwybod y gallaf ymdopi ag unrhyw beth sy'n dod fy ffordd. "

Un o Raddedigion WeGrow

"Er nad ydych chi wedi adnabod pobl ers amser maith, maen nhw'n dod yn rhan o'ch teulu mor hawdd."

Un o Raddedigion WeGrow

"Rwyf wedi dysgu manteisio ar bob cyfle sy'n cael ei gyflwyno i mi; rwy'n gwybod nawr y gall un cyfle newid eich bywyd."

Un o Raddedigion WeGrow

Cymorth, paned o de a pherson gofalgar i droi ato - unrhyw bryd.

Dyma ein rhaglen WeBelong. Gall graddedigion ein rhaglenni droi at y tîm WeBelong gymaint neu gyn lleied ag y byddan nhw'n dymuno - ar unrhyw adeg yn eu bywydau neu eu gyrfaoedd. Gallwn helpu gyda chyngor a chymorth gyda meysydd gan gynnwys perthnasoedd, gyrfaoedd, addysg, tai, rhianta, a phryderon iechyd meddwl. Mae'r tîm yno i roi cymorth ymarferol, paned o de a pherson dibynadwy a gofalgar i droi ato - ar unrhyw adeg, ac am unrhyw reswm.

Darganfod mwy am ein rhaglenni

Beth sy'n newydd gyda WeBelong

5 Ebrill 2024

Myfyrdodau ar adroddiad y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol yn y Ddwy Wlad

Pontio'r bwlch perthynol. Mae adroddiad y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol yn tynnu sylw at genedl wedi'i rhannu gan anghyfartaledd economaidd, rhwystrau symudedd cymdeithasol ac anghydraddoldebau addysgol. Gyda phlant a phobl ifanc...

Rhagor

21 Mawrth 2024

WeMindTheGap yn dathlu Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth

Yr wythnos hon rydym yn dathlu Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth gyda'n Siaradwraig Gwadd, Lisa Owen o Ymddiriedolaeth San Silyn. Siaradodd Lisa am Niwroamrywiaeth a'i thaith ei hun wrth ddelio ag ADHD....

Rhagor

11 Mawrth 2024

Gwobrau Cymunedol Uchel Siryf Clwyd 2024

Ar ddydd Sadwrn 9 Mawrth, roedd WeMindTheGap yn falch iawn o dderbyn gwobr gan Uchel Siryf Clwyd Kate Hill-Trevor i gydnabod ein gwaith i rymuso, ysbrydoli a chefnogi'r ifanc a'r gymuned ifanc.

Rhagor

Rhaglenni eraill

We Discover

3 mis

Rhaglen rithwir ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 mlwydd oed. Cyfle i ennill sgiliau a phrofiadau newydd a gyda chefnogaeth mentor, adeiladu cynllun ar gyfer dyfodol disglair.

Darllen Mwy

We Grow

12 mis

Rhaglen sy'n newid bywydau ar gyfer pobl ifanc 18+ mlwydd oed gan gynnwys chwe mis o waith â thâl, lleoliadau gwaith, sesiynau hyfforddi a mentora, diwrnodau gweithgaredd a phrofiadau.

Darllen Mwy

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni