"Dydw i ddim wedi bod yn yr ysgol ers pan oeddwn i'n 14 mlwydd oed. Alla i ddim credu faint rydw i wedi mwynhau dysgu pethau newydd."

Un o Raddedigion WeDiscover

"Wnes i erioed feddwl y byddai gen i'r hyder i gofrestru yn y coleg. Alla i ddim aros i ddechrau"

Un o Raddedigion WeDiscover

"Fe wnaeth WeDiscover wneud i mi deimlo fy mod i'n gallu bod yn fi fy hun"

Un o Raddedigion WeDiscover

Tri mis, rhithwir, ac yn 
newid bywyd yn gyfan gwbl

Gweithdai rhyngweithiol rhithwir

Canolbwyntio ar ddyheadau, sgiliau bywyd, creadigrwydd, iechyd a lles, byd gwaith, byd diwylliant a blwch offer personol.

Sesiynau siaradwyr gwadd a
modelau rôl

Pobl sy'n ysbrydoli ac yn rhannu eu straeon. Mae hyn yn cynnwys athletwyr Olympaidd, arweinwyr busnes, arbenigwyr o fyd y cyfryngau, meddygaeth, a hyd yn oed seiberddiogelwch!

Sgiliau Saesneg
a Mathemateg gwell

Sesiynau i ddatblygu sgiliau Saesneg a Mathemateg gwell - a helpu gappies i fagu eu hyder.

Mentor

Bydd gan bob person ifanc ei fentor ymroddedig ei hun a fydd yn darparu cefnogaeth ac anogaeth i wneud y mwyaf o'r cyfle hwn a chynllunio'r camau nesaf.

Cefnogaeth gydol oes
gyda WeBelong

Mae holl raddedigion WeDiscover yn cael cefnogaeth, cyngor a chyfeillgarwch gydol oes gan ein rhaglen WeBelong - gallant droi at dîm WeBelong ar unrhyw adeg yn y dyfodol.

Siarad â'n tîm hyfryd

Ar hyn o bryd rydym ni'n rhedeg y rhaglen hon yn...

WeDiscover Gogledd Cymru

I gael gwybod mwy neu i drafod cofrestru cysylltwch â:

Rebecca Walton

Beth sy'n newydd gyda WeDiscover

13 Mai 2024

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – 13 i 19 Mai 2024

Wrth i ni ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl sydd eleni yn canolbwyntio ar symud mwy i'n hiechyd meddwl, mae Julie Done ein Gwneuthurwr Cymunedol yn Wrecsam yn trafod yr heriau sy'n wynebu pobl ifanc...

Rhagor

13 Mai 2024

Mae WeMindTheGap yn penodi Karen Campbell-Williams yn Gadeirydd newydd yn ei degfed pen-blwydd.

Dechreuodd Karen Campbell-Williams y rôl ym mis Ebrill 2024 ac mae'n cymryd yr awenau gan y cadeirydd presennol a sylfaenydd yr elusen, Rachel Clacher CBE. Mae Karen yn weithiwr proffesiynol profiadol ym maes cyllid, ac mae wedi gweithio...

Rhagor

19 Ebrill 2024

Gwahoddodd y Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler i'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer Diwygio Lles.

Roeddem wrth ein bodd bod ein Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler wedi cael gwahoddiad i'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol heddiw i glywed prif araith gan y Prif Weinidog ar Ddiwygio Lles....

Rhagor

Rhaglenni eraill

We Grow

12 mis

Rhaglen sy'n newid bywydau ar gyfer pobl ifanc 18+ mlwydd oed gan gynnwys chwe mis o waith â thâl, lleoliadau gwaith, sesiynau hyfforddi a mentora, diwrnodau gweithgaredd a phrofiadau.

Darllen Mwy

We Grow

Am oes

Mae pob gappie yn aros yn rhan o deulu WeMindTheGap. Rydym ni'n cynnig cymorth gydol oes a pherson diogel a dibynadwy i siarad ag ef - boed hynny ar gyfer cymorth gyda gyrfaoedd, tai, arian, lles neu berthnasoedd.

Darllen Mwy

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr