"Dydw i ddim wedi bod yn yr ysgol ers pan oeddwn i'n 14 mlwydd oed. Alla i ddim credu faint rydw i wedi mwynhau dysgu pethau newydd."

Un o Raddedigion WeDiscover

"Wnes i erioed feddwl y byddai gen i'r hyder i gofrestru yn y coleg. Alla i ddim aros i ddechrau"

Un o Raddedigion WeDiscover

"Fe wnaeth WeDiscover wneud i mi deimlo fy mod i'n gallu bod yn fi fy hun"

Un o Raddedigion WeDiscover

Tri mis, rhithwir, ac yn 
newid bywyd yn gyfan gwbl

Gweithdai rhyngweithiol rhithwir

Canolbwyntio ar ddyheadau, sgiliau bywyd, creadigrwydd, iechyd a lles, byd gwaith, byd diwylliant a blwch offer personol.

Sesiynau siaradwyr gwadd a
modelau rôl

Pobl sy'n ysbrydoli ac yn rhannu eu straeon. Mae hyn yn cynnwys athletwyr Olympaidd, arweinwyr busnes, arbenigwyr o fyd y cyfryngau, meddygaeth, a hyd yn oed seiberddiogelwch!

Sgiliau Saesneg
a Mathemateg gwell

Sesiynau i ddatblygu sgiliau Saesneg a Mathemateg gwell - a helpu gappies i fagu eu hyder.

Mentor

Bydd gan bob person ifanc ei fentor ymroddedig ei hun a fydd yn darparu cefnogaeth ac anogaeth i wneud y mwyaf o'r cyfle hwn a chynllunio'r camau nesaf.

Cefnogaeth gydol oes
gyda WeBelong

Mae holl raddedigion WeDiscover yn cael cefnogaeth, cyngor a chyfeillgarwch gydol oes gan ein rhaglen WeBelong - gallant droi at dîm WeBelong ar unrhyw adeg yn y dyfodol.

Siarad â'n tîm hyfryd

Ar hyn o bryd rydym ni'n rhedeg y rhaglen hon yn...

WeDiscover Gogledd Cymru

I gael gwybod mwy neu i drafod cofrestru cysylltwch â:

Rebecca Walton

Beth sy'n newydd gyda WeDiscover

21 Mawrth 2024

WeMindTheGap yn dathlu Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth

Yr wythnos hon rydym yn dathlu Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth gyda'n Siaradwraig Gwadd, Lisa Owen o Ymddiriedolaeth San Silyn. Siaradodd Lisa am Niwroamrywiaeth a'i thaith ei hun wrth ddelio ag ADHD....

Rhagor

11 Mawrth 2024

Gwobrau Cymunedol Uchel Siryf Clwyd 2024

Ar ddydd Sadwrn 9 Mawrth, roedd WeMindTheGap yn falch iawn o dderbyn gwobr gan Uchel Siryf Clwyd Kate Hill-Trevor i gydnabod ein gwaith i rymuso, ysbrydoli a chefnogi'r ifanc a'r gymuned ifanc.

Rhagor

20 Chwefror 2024

Gwefan ddwyieithog iaith WeMindTheGap Newydd

Rydym mor gyffrous i lansio gwefan ddwyieithog WeMindTheGap, a wnaed yn bosibl gyda Hwyl Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae'r wefan yn ymdrech sylweddol i ddarparu gwybodaeth, adnoddau a gwasanaethau mewn...

Rhagor

Rhaglenni eraill

We Grow

12 mis

Rhaglen sy'n newid bywydau ar gyfer pobl ifanc 18+ mlwydd oed gan gynnwys chwe mis o waith â thâl, lleoliadau gwaith, sesiynau hyfforddi a mentora, diwrnodau gweithgaredd a phrofiadau.

Darllen Mwy

We Grow

Am oes

Mae pob gappie yn aros yn rhan o deulu WeMindTheGap. Rydym ni'n cynnig cymorth gydol oes a pherson diogel a dibynadwy i siarad ag ef - boed hynny ar gyfer cymorth gyda gyrfaoedd, tai, arian, lles neu berthnasoedd.

Darllen Mwy

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni