Ein cefnogi ni

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydych chi'n ei rhoi yn ein helpu ni i drawsnewid bywydau pobl ifanc - gan eu helpu i ddilyn dyfodol nad oedden nhw erioed yn credu oedd yn bosibl. Diolch.

Allwch chi ein helpu i drawsnewid dyfodol rhywun ifanc?

CODI ARIAN

Helpwch ni i ddod â'n rhaglenni sy'n newid bywydau i bobl ifanc nad ydynt yn cael digon o wasanaethau.

Fel elusen, rydym ni'n dibynnu ar gefnogaeth ein cymunedau gwych i'n helpu i godi arian sy'n newid bywydau. Mae gennym ni gynlluniau i ddod â'n rhaglenni i fwy o gymunedau, ac i gyrraedd mwy o bobl ifanc, ac rydym ni angen eich help chi. Bydd pob punt a cheiniog a godir yn ein helpu i ddarparu dyfodol i berson ifanc nad oedden nhw'n credu oedd yn bosib - gan roi dewisiadau go iawn iddyn nhw yn eu bywyd a'u gyrfa.

Pan fyddwn ni'n dweud newid bywyd, rydym ni wir yn ei olygu. Cwrdd â rhai o'r bobl ifanc sydd wedi cwblhau ein rhaglenni.

Cwrdd â'n Gappies


Rhannwch eich codi arian gwych gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol

A all eich cwmni, ysgol, clwb chwaraeon, neu grŵp cymunedol gefnogi ein helusen? Cysylltwch â ni i ddarganfod sut

Diolch yn fawr iawn i bawb
sy'n cefnogi WeMindTheGap

I bob person sy'n estyn am eu hesgidiadu ymarfer corff i gwblhau her, pob cwmni sy'n ein dewis ni fel eu helusen y flwyddyn, pob grŵp codi arian sy'n codi punnoedd a cheiniogau i ni - rydyn ni mor ddiolchgar am eich cefnogaeth.

Dechrau arni

eicon pecyn codi arian

Lawrlwytho

pecyn codi arian

Mae gennym ni ffurflenni noddi, posteri a thystysgrifau i helpu eich codi arian gwych

Lawrlwytho'r Pecyn Nawr

Eicon cyfryngau cymdeithasol

Postio llun ar y

cyfryngau cymdeithasol

Peidiwch ag anghofio postio lluniau o'ch codi arian gwych ar Twitter, Facebook ac Instagram

Gweld ein cyfryngau cymdeithasol

Eicon gwirfoddoli

Ewch gam ymhellach a

gwirfoddoli

Gallwch hefyd wirfoddoli i gefnogi WeMindTheGap

Gwirfoddolwch yma

Eicon rhoi

Allwch chi

roi

Gallwch gyfrannu ar-lein heddiw, naill ai gyda rhodd untro, neu rodd misol – diolch

Cyfrannu yma

Diolch yn fawr iawn i Glwb Golff High Legh

Diolch yn fawr i Glwb Golff High Legh am ein mabwysiadu fel eu helusen y flwyddyn, a chynnal diwrnod golff i godi arian ar gyfer ein rhaglenni.

Diolch yn fawr iawn i Momentum Wines.

Codwch wydr gyda ni i ddiolch i Momentum Wines am ein mabwysiadu fel eu helusen y flwyddyn.

Diolch yn fawr i Grosvenor Insurance Brokers

Diolch i Grosvenor Insurance Brokers am ddewis ein cefnogi gyda'u gweithgareddau codi arian eleni.

Diolch yn fawr iawn i Alpine Fire Engineers

Diolch i Alpine Fire Engineers am gynnig eu cefnogaeth a'u harbenigedd i ni yn 2021

Ein mabwysiadu ni fel eich
elusen y flwyddyn

P'un a ydych chi'n dod o gwmni, clwb chwaraeon, neu grŵp codi arian – mae mabwysiadu WeMindTheGap fel eich 'elusen y flwyddyn' yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau'r bobl ifanc rydyn ni'n eu cefnogi.

Gallwn eich helpu gyda llawer o syniadau codi arian, a gallwn hyrwyddo eich cefnogaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan.

Siaradwch â'n tîm codi arian heddiw

Byddwch chi mewn cwmni gwych

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni