"Mae WeMindTheGap wir wedi achub fy mywyd. Cyn y rhaglen, doeddwn i ddim yn gallu gweld y golau bryd hynny, yn araf dechreuodd ymddangos ac rwy'n hapus, yn gweithio yn fy swydd ddelfrydol. Diolch i chi i gyd am fy achub."

Un o Raddedigion WeGrow

"Mae WeMindTheGap mor wahanol i unrhyw beth arall y gallech chi ei brofi. Mae'n rhoi hwb i chi ddechrau eich bywyd!"

Un o Raddedigion WeGrow

"Mae'r chwe mis yma a thu hwnt wedi agor drysau, wedi rhoi cyfleoedd anhygoel i mi a sgiliau bywyd gwych ar gyfer y dyfodol."

Un o Raddedigion WeGrow

Ar hyn o bryd rydym ni'n rhedeg y rhaglen hon yn...

Sir y Fflint

Lle a phryd:

Pafiliwn Jade Jones, 60 Iarll St, Fflint, CH6 5ER

Diwrnod Darganfod

Dydd Mawrth 11 Mehefin, 10am - 12 canol dydd a 1-3pm

Dyddiad dechrau'r rhaglen

Dydd Llun 24 Mehefin

I gael gwybod mwy neu i drafod cofrestru cysylltwch â:

Mark Rimmer

Wrecsam

Lle a phryd:

Dyddiadau rhaglen newydd i'w cadarnhau

I gael gwybod mwy neu i drafod cofrestru cysylltwch â:

Jasmine Formstone

Blwyddyn drawsnewidiol

Hyfforddwr bywyd
ymroddedig

Mae sesiynau hyfforddi pwrpasol yn caniatáu i gappies nodi a mynd i'r afael â rhwystrau i lwyddiant.

Chwe mis
o waith â thâl

Mae pum lleoliad mewn gwahanol sectorau diwydiant, a gynigir gan ein cyflogwyr partner, yn caniatáu i gappies nodi drostyn nhw eu hunain lle mae eu huchelgeisiau a'u talentau.

Cefnogaeth,
cariad a gofal heb gywilydd

Sesiynau i ddatblygu sgiliau Saesneg a Mathemateg gwell - a helpu gappies i fagu eu hyder.

Capten
a Chyfaill Cyntaf

Cefnogir pob grŵp o ddeg person ifanc gan eu Capten (Arweinydd Prosiect) a'r Cyfaill Cyntaf (Swyddog Lles), sydd yno i ddarparu cefnogaeth, strwythur ac anogaeth drwy gydol y rhaglen.

Am Allan

Fel arweinwyr yn eu maes, mae Am Allan yn darparu heriau ac anturiaethau heb eu hail, gyda chefnogaeth sy'n ymestyn terfynau ac yn darganfod potensial.

Sgiliau 
hanfodol

Mae'r sesiynau a ddarperir gan y coleg Addysg Bellach lleol yn magu hyder mewn sgiliau Saesneg a Mathemateg, gan weithio tuag at gyrraedd o leiaf gradd C.

Profiadau
anhygoel

Mae ystod eang o brofiadau yn magu hyder ac yn ehangu gorwelion: o ddiwrnodau allan yn archwilio'r ardal leol i weithdai iechyd a maeth, a hyd yn oed te gyda'r Maer.

Platfform lansio

Mae diwrnod cyntaf pwysig yn cynnwys cwrs hyfforddi i ateb y cwestiynau 'Pwy ydw i? Beth ydw i eisiau? Sut ydw i'n mynd i'w gael?'

Siarad â'n tîm hyfryd

Beth sy'n newydd gyda WeGrow

13 Mai 2024

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – 13 i 19 Mai 2024

Wrth i ni ddechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl sydd eleni yn canolbwyntio ar symud mwy i'n hiechyd meddwl, mae Julie Done ein Gwneuthurwr Cymunedol yn Wrecsam yn trafod yr heriau sy'n wynebu pobl ifanc...

Rhagor

13 Mai 2024

Mae WeMindTheGap yn penodi Karen Campbell-Williams yn Gadeirydd newydd yn ei degfed pen-blwydd.

Dechreuodd Karen Campbell-Williams y rôl ym mis Ebrill 2024 ac mae'n cymryd yr awenau gan y cadeirydd presennol a sylfaenydd yr elusen, Rachel Clacher CBE. Mae Karen yn weithiwr proffesiynol profiadol ym maes cyllid, ac mae wedi gweithio...

Rhagor

19 Ebrill 2024

Gwahoddodd y Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler i'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer Diwygio Lles.

Roeddem wrth ein bodd bod ein Prif Swyddog Gweithredol Ali Wheeler wedi cael gwahoddiad i'r Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol heddiw i glywed prif araith gan y Prif Weinidog ar Ddiwygio Lles....

Rhagor

Rhaglenni eraill

We Discover

3 mis

Rhaglen rithwir ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 mlwydd oed. Cyfle i ennill sgiliau a phrofiadau newydd a gyda chefnogaeth mentor, adeiladu cynllun ar gyfer dyfodol disglair.

Darllen Mwy

We Grow

Am oes

Mae pob gappie yn aros yn rhan o deulu WeMindTheGap. Rydym ni'n cynnig cymorth gydol oes a pherson diogel a dibynadwy i siarad ag ef - boed hynny ar gyfer cymorth gyda gyrfaoedd, tai, arian, lles neu berthnasoedd.

Darllen Mwy

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni