Siâp 1
Siâp 2

Effaith FAWR

Mae ein rhaglenni wir yn newid bywydau, a gyda chanlyniadau trawiadol a pharhaol o ran lles, cyflogaeth, gwerth cymdeithasol ac arbedion cost cyhoeddus. Dyma symudedd cymdeithasol go iawn ar waith.

Cwrdd â'n gappies

"Am ddeunaw mis roeddwn i wedi bod yn teimlo pob math o emosiynau - a dweud y lleiaf!"

Darllenwch Stori Chloe

"Mae WeMindTheGap wedi rhoi cymaint o gyfleoedd i mi na fyddwn i erioed wedi breuddwydio eu bod nhw'n bosibl, gan gynnwys ennill lle chwe mis ar Raleigh International. Mis nesaf rydw i'n mynd i weithio yn Nepal - alla i ddim aros i ddweud wrthych chi sut mae'n mynd!"

Darllenwch stori Shahida

"Ym mis Mawrth 2017, fe wnes i basio fy nghwrs ymsefydlu yn PGL gyda chanmoliaeth fawr. Rwyf bellach yn gweithio fel hyfforddwr ar y safle, gan helpu pobl ifanc i oresgyn eu hofnau o ddydd i ddydd."

Darllenwch stori Sophie

"Rydyn ni wedi gwneud cymaint o bethau gwahanol ac rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau ymarferol. Rwy'n berson gwahanol nawr."

Darllenwch stori Vicki

"Ro'n i'n 16 mlwydd oed pan ges i fy hun yn byw yn yr hostel yn Wrecsam. Dywedodd fy nghefnogwr yn yr hostel y dylwn i wneud cais am y rhaglen yn WeMindTheGap."

Darllenwch stori Sophie

"Rwy'n teimlo'n llawer mwy positif a hyderus. Roedd ein Capteiniaid a'r Cyfeillion Cyntaf mor addas i bob un ohonom a nhw oedd y 'sbardun' roeddem ni i gyd ei angen ar adegau."

Darllenwch stori Lauren

Effeithiau gwirioneddol a pharhaol

Canlyniadau

AR GYFER POB RHAGLEN O 10 GAPPIE

80%

wedi graddio o'r rhaglen

8

o raddedigion yn cael eu cyflogi am chwe mis

45

o leoliadau gwaith wedi'u cwblhau gyda'n cyflogwyr partner

LLES

67%

o raddedigion yn dweud eu bod nhw'n profi gwell iechyd meddwl

100%

o raddedigion yn dweud eu bod nhw bellach yn teimlo bod ganddynt fwy o reolaeth dros eu bywyd

86%

o raddedigion yn dweud bod ganddynt fwy o hyder

AR ÔL Y RHAGLEN

60%

o raddedigion yn dod o hyd i waith

32%

o raddedigion yn mynd ymlaen i Addysg Bellach neu Uwch

95%

o raddedigion yn ennill cymwysterau newydd

89%

mae iechyd meddwl graddedigion yn well

91%

o raddedigion yn teimlo bod ganddynt ddewisiadau newydd

*ar gyfartaledd

Ffynhonnell: Dadansoddiad Hatch Regeneris o ddata WMTG. Nodwch fod yr holl ddata blynyddol wedi'i addasu i brisiau 2019/20.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir ym mis Gorffennaf 2020.

Effeithiau

O FEWN 1 FLWYDDYN YN DILYN GRADDIO

Effaith gymdeithasol

£550,000

fesul carfan o ddeg o bobl ifanc

Arbed costau cyhoeddus

£190,000

fesul carfan o ddeg o bobl ifanc

Am bob £1 a fuddsoddir, rydym ni'n dychwelyd £3.60 mewn gwerth cymdeithasol o fewn 18 mis.

Mae'r wybodaeth hon yn gywir ym mis Gorffennaf 2020.

Darllenwch ein Adroddiad Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad

"Ro'n i'n 16 mlwydd oed pan ges i fy hun yn byw yn yr hostel yn Wrecsam. Dywedodd fy nghefnogwr yn yr hostel y dylwn i wneud cais am y rhaglen yn WeMindTheGap.

Dim ond newydd droi'n 18 mlwydd oed oeddwn i felly fi oedd y gappie ieuengaf i gael cynnig lle."

Mwy o Straeon

Pan fyddwn yn dweud newid bywyd, rydym ni wir yn ei olygu

Dyma beth sydd gan rai o'n gappies i'w ddweud am sut wnaeth WeMindTheGap eu helpu i drawsnewid eu bywydau.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni