Siâp 1
Siâp 2

Dod yn gappie

Gallwch ymuno â'n rhaglen WeDiscover neu WeGrow a dyma fydd eich cam cyntaf tuag at ddyfodol newydd cyffrous.

Dysgu sgiliau newydd, magu hyder, gwneud ffrindiau newydd, gwneud pethau newydd – hyd yn oed ennill rhywfaint o arian – Rydym ni'n addo y bydd ein rhaglenni yn hollol wahanol i unrhyw beth rydych chi erioed wedi'i wneud o'r blaen.

Mae 100% o'r bobl ifanc sy'n cwblhau ein rhaglenni yn dweud wrthym eu bod bellach yn teimlo bod ganddynt fwy o hyder a chyfleoedd bywyd. Mae 70% o'r bobl ifanc yn mynd i gyflogaeth neu addysg â thâl.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am ein rhaglenni

"Cefais fy enwebu gan fy ngweithiwr cymdeithasol o'r uned cam-drin domestig. Doeddwn i ddim yn gweld dim byd gwerth chweil mewn bywyd - roeddwn i'n isel iawn; doeddwn i ddim eisiau byw.

Y rhaglen gyda WeMindTheGap yw'r peth gorau i mi ei wneud erioed - erbyn hyn rwy'n berson hollol wahanol - mae gen i fy swydd ddelfrydol mewn cartref gofal, llawer o ffrindiau a llawer i fyw amdano."

Darllen Mwy

Siaradwch â ni

Gall cymryd y cam cyntaf fod yn anodd weithiau, ond mae ein tîm hyfryd yma i'ch helpu i greu dyfodol cyffrous i chi'ch hun.

    Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

    Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

    Dilynwch ni