Am ddeunaw mis roedd wedi bod yn rollercoaster llwyr o emosiynau - a dweud y lleiaf! Roedd yna adeg lle ceisiais guddio rhag y byd. Doeddwn i ddim yn gallu deall fy nheimladau fy hun, felly sut allai unrhyw un arall? Allwn i ddim gadael y tŷ. Roeddwn i angen newid, cyfle i fi a fy merch gael gwell ansawdd bywyd.

Roeddwn i'n ddigon ffodus i sicrhau lle ar raglen chwe mis gyda WeMindTheGap. Roedd mor anodd addasu i bopeth ar y dechrau, ond yn syndod roeddwn i'n teimlo'n gyffyrddus yn gyflym iawn. Cefais brofiad mewn amrywiaeth o fusnesau i archwilio'r math o yrfa roeddwn i eisiau gweithio tuag ati. Roedd y cyfleoedd yn ddiddiwedd, ac roedd y chwe mis yn newid bywydau.

Felly, cymerais bopeth a gynigiwyd gyda dwy law. Dysgais i ail-fframio fy holl feddyliau negyddol i rai cadarnhaol a chroesawais y cyfle i gyflwyno araith yn ein graddio, rhywbeth na feddyliais erioed y byddwn i'n ei ddweud! Roeddwn i'n teimlo'n freintiedig ac yn llethu i dderbyn newydd-deb sefydlog yn dilyn fy stori am fy mrwydr a'm cryfderau. Bydda i'n trysori'r foment honno am byth. Rwyf wedi cwrdd â chymaint o bobl anhygoel ac ysbrydoledig trwy WeMindTheGap, gan gynnwys fy hyfforddwr bywyd a helpodd fi i weld dyfodol clir, disglair a chadarnhaol.

"Rwy'n caru pob agwedd ar fy mywyd; Rwy'n caru fy nyddiau gwael oherwydd mae hynny'n fy atgoffa, rwy'n ddynol. Carwch eich hun bob amser a byddwch yn hapus. "

Nawr, rwy'n gweithio i'r gwasanaethau cymdeithasol yn fy nghyngor lleol fel gweithiwr cymorth i'r henoed. Rwyf wrth fy modd â'm gwaith. Rwyf wedi gweithio yno ers bron i naw mis ac rwy'n gweithio tuag at astudio Nyrsio Oedolion yn y Brifysgol.

Rhannu'r stori hon

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi PreifatrwyddThelerau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

Dilynwch ni